Lampa na Šancovej

Takto skončila smutná bratislavská lampa, ktorá si dovolila stáť na chodníku na Šancovej ulici. 
Stavba Premiére by Finep je jedným zo symbolov paralýzy vôle občanov v Bratislave. Na začiatku developer Istroreal získal v roku 2002 povolenie na stavbu 8-poschodového domu. Medzi budovami s historickými fasádami zo začiatku 20. storočia, hneď vedľa národnej kultúrnej pamiatky – budovy Y.M.C.A. tak začal rásť betónový gigant. Následne sa developer snažil stavbu zmeniť na 34 poschodový vežiak   Len tak, v pamiatkovej zóne. Nikto nechápal, že toto môže byť realita a tak ľudia proti stavbe spustili petíciu. Pamiatková zóna totiž neumožňovala stavbu výškových budov na tomto mieste.
Takže, čo myslíte, nechali to na 8 poschodí, alebo zúžili pamiatkovú zónu? Áno, sme na Slovensku. Ministerstvo kultúry zmenilo pravidlá a ako kompromis povolili !23! poschodí.
Na mieste, kde bol kedysi zberný dvor a malý kus trávy a mohol byť aspoň nejaký ten park a strom, stojí teraz toto.
A k tomu jedna smutná lampa v strede niekoho obývačky.

Add comment

Archív

© 2024 Zomri.online